Technische Daten

Flugzeugname

A380-100

A380-100R

A380-100C7

A380-100C11

A380-100F

Spannweite

79.81 m

79.81 m

79.81 m

79.81 m

79.81 m

Länge

73.00 m

73.00 m

73.00 m

73.00 m

73.00 m

Höhe

24.10 m

24.10 m

24.10 m

24.10 m

24.10 m

Höhenleitwerk 210 m2 210 m2 210 m2 210 m2 210 m2
Seitenleitwerk 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2 120 m2
Rumpfdurchmesser 7.14 m 7.14 m 7.14 m 7.14 m 7.14 m
Rumpfhöhe 8.47 m 8.47 m 8.47 m 8.47 m 8.47 m
Max. Kabinenbreite 6.52 m 6.52 m 6.52 m 6.52 m 6.52 m
Max. Kabinenbreite (Oberdeck) 5.41 m 5.41 m 5.41 m 5.41 m 5.41 m
Flügelfläche 830 m2 830 m2 830 m2 830 m2 830 m2
Flügelstreckung 7.67 7.67 7.67 7.67 7.67
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) 33.5° 33.5° 33.5° 33.5° 33.5°
Flächenbelastung 650 kg/m2 700 kg/m2 700 kg/m2 700 kg/m2 700 kg/m2
Max. Tankkapazität 336.250 l. 382.300 l. 382.300 l. 382.300 l. 336.100 l.
Max. Startgewicht 539.774 kg. 582.866 kg. 582.866 kg. 582.866 kg. 582.866 kg.
Max. Startgewicht 547.939 kg.

(?) 

 (?)  (?)   (?) 
Max. Landegewicht 381.017 kg. 385.100 kg. 383.285 kg. 406.872 kg. 438.623 kg.
Max. Nullkraftstoffmasse 356.070 kg. 360.152 kg. 371.945 kg. 381.924 kg. 395.986 kg.
Einsatz-Leergewicht 270.794 kg. 274.877 kg. (?)  (?)  (?) 
Max. Treibstoffgewicht* 268.980 kg. 307.082 kg. 275.784 kg. 274.423 kg. 245.847 kg.
Max. Nutzlast 84.822 kg. 84.822 kg. 96.162 kg. 107.501 kg. 150.139 kg.
Höchstgeschwindigkeit 0.89 Mach 0.89 Mach 0.89 Mach 0.89 Mach 0.89 Mach
Max. Reisegeschwindigkeit 0.87 Mach 0.87 Mach 0.87 Mach 0.87 Mach 0.87 Mach
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit 0.85 Mach 0.85 Mach 0.85 Mach 0.85 Mach 0.85 Mach
Landegeschwindigkeit 274 km/h 280 km/h  (?)  (?)  (?) 
Startrollstrecke 3.231 m. 3.231 m. 3.231 m. 3.231 m. 3.231 m.
Anfangs-Reiseflughöhe 10.668 m.        
Max. Reichweite 11.482 km /85 t. 13.334 km /85 t. 13.464 km /473 Pas. + 37.9 t. 12.964 km /421 Pas. +51.3 t. 10.603 km /150 t.
Max. Reichweite 13.334 km /66 t. 15.186 km /66 t. 13.464 km / 89.0 t. 12.964km / 91.7 t. 148.16 km /100 t.
Max. Reichweite 14.168 km /53 t. 16.205 km /53t.   18.520km / 50.0 t. 18.520 km /52 t.
Max. Reichweite 18.520 km /0 t. 22.224 km /0 t.     20.835 km /0 t.
Max. Passagiere 22F+102B+431E 22F+102B+431E 22F+102B+431E 20F+66B+335E (?) 
Max. Passagiere 850 /1 Klasse 850 /1 Klasse 850 /1 Klasse 850 /1 Klasse (?) 
Frachtvolumen (Container/Paletten) 36 LD-3 36 LD-3 18+28+11 LD-3   36 LD-3
Frachtvolumen (Container/Paletten) 12 96*125" 12 96*125"     17+28+12 96*125"
Besatzung 2 2 2 2 2
Triebwerke RR Trent 900 RR Trent 900 RR Trent 900 RR Trent 900 Trent 900
Triebwerke GP7200 GP7200 GP7200 GP7200 GP7200
Triebwerksanzahl 4 4 4 4 4
Schubkraft 30.391 kp. 34.019 kp. 34.019 kp. 34.019 kp. 34.019 kp.
Schubkraft 31.751 kp.        
Geräuschpegel (Vorbeiflug) 101 EPNdB        
Geräuschpegel (Sideline) 99 EPNdB        
Geräuschpegel (Anflug) 100 EPNdB        
Listenpreis 225 Mil. $ (10/2000)        

* Tankvolumen maximal: 325.000 Liter

 

Flugzeugname A380-50 A380-50R A380-200
Spannweite 79.81 m 79.81 m 79.81 m
Länge 67.92 m 67.92 m 79.35 m
Höhe 24.10 m 24.10 m 24.10 m
Höhenleitwerk (Fläche) 210 m2 210 m2 210 m2
Seitenleitwerk (Fläche) 120 m2 120 m2 120 m2
Rumpfdurchmesser 7.14 m 7.14 m 7.14 m
Rumpfhöhe 8.47 m 8.47 m 8.47 m
Max. Kabinenbreite 6.52 m 6.52 m 6.52 m
Max. Kabinenbreite (Oberdeck) 5.41 m 5.41 m 5.41 m
Flügelfläche 830 m2 830 m2 830 m2
Flügelstreckung 7.67 7.67 7.67
Flügelpfeilung (1/4-Profilsehne) 33.5° 33.5° 33.5°
Flächenbelastung 612 kg/m2 650 kg/m2 700 kg/m2
Max. Tankkapazität 317.000 l. 336.100 l. 336.100 l.
Max. Tankkapazität 383.750 l.
Max. Startgewicht 508.023 kg. 539.774 kg. 582.866 kg.
Max. Landegewicht 348.812 kg. 356.977 kg. 407.779 kg.
Max. Nullkraftstoffmasse 147.871 kg. 333.844 kg. 381.017 kg.
Einsatz-Leergewicht 258.094 kg. 260.815 kg. 286.217 kg.
Max. Treibstoffgewicht 307.082 kg.
Max. Nutzlast 68.039 kg. 73.028 kg. 94.801 kg.
Höchstgeschwindigkeit 0.89 Mach 0.89 Mach 0.89 Mach
Max. Reisegeschwindigkeit 0.87 Mach 0.87 Mach 0.87 Mach
Wirtschaftlichste Reisegeschwindigkeit 0.85 Mach 0.85 Mach 0.85 Mach
Landegeschwindigkeit 265 km/h 265 km/h 285 km/h
Startrollstrecke 3.002 m. 3.002 m. 3.231 m.
Anfangs-Reiseflughöhe (?) (?)  10.058 m.
Max. Flughöhe 13.106 m. 13.106 m. 13.106 m.
Max. Reichweite 14.168 km. 16.205 km. 11.482 km. bei 95 t.
Max. Reichweite - - 13.334 km. bei 76 t.
Max. Reichweite - 14.168 km. bei 62.5 t.
Max. Reichweite - - 20.372 km bei 0 t.
Max. Passagiere 20F+102B+357E 20F+102B+357E 28F+120B+508E
Max. Passagiere 775 775 960
Frachtvolumen (Container/Paletten) 30 LD-3 30 LD-3 44 LD-3
Frachtvolumen (Container/Paletten) 10 96*125" 12 96*125" 14 96*125"
Besatzung 2 2 2
Triebwerke RR Trent 900 RR Trent 900 Trent 900
Triebwerke GP7200 GP7200 GP7200
Triebwerksanzahl 4 4 4
Schubkraft 27.669 kp. 30.391 kp. 34.019 kp.
Schubkraft 28.123 kp. 31.751 kp.

(?) 

Listenpreis 190 Mil. $ 190 Mil. $ 230 Mil. $ (2000)